Energiafakte

Üks levinud energiaallikaid on vedelgaas (LPG, liquified petroleum gas). Vedelgaas on plahvatusohtlik lõhnatu gaas, millele on ohutuse huvides lisatud lõhnaainet. Et vältida tulekahju- või plahvatusohtu, tuleb vedelgaasi ja teisi kütuseid käsitseda vastavalt eeskirjadele.