Kui vali on heli? Õige vastus:Haamrilöök: 120 dB
Tulekahjualarm: 85 dB
Rokk-kontsert: 120 dB