Kui suurele elektrivoolule inimkeha vastu peab?

Õige vastus: Ka 20 mA võib olla surmav.