Kui vali on heli?

Müra võib põhjustada kuulmiskahjustusi, nagu kõrvakohin (tinnitus), püsiv kuulmisläve tõus ja kurtus. Kui kuulmine on kord kahjustada saanud, siis ei taastu see enam kunagi.