Nii on tõstetööd ohutud

  1. Kontrollige koorma kaalu, ärge ületage tõsteseadme maksimaalset lubatud koormust
  2. Valige sobiv tõstevarustus, pöörake tähelepanu detailide vahelisele nurgale
  3. Ühendage ja kontrollige: raskuskese, pöörlemine, libisemine, kinnitus
  4. Ärge seiske rippuva koorma all. Ärge kunagi tõstke koormat inimeste kohal
  5. Kontrollige taganemisteed, seiske koorma suhtes õiges kohas, hoidke seljatagune vaba
  6. Tehke test-tõstmine, nii et koorem liigub, ja kontrollige koormat
  7. Tõstke vertikaalselt, ärge kunagi lohistage koormat tõsteseadmega.