Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Käsitööriistadega töötades on müratase keskmiselt 85 dB või kõrgem. Haamrilöök võib olla kuni 120 dB. Üle 100 dB müra kahjustab otseselt teie kuulmist, kuid ka pikema-ajaline viibimine keskkonnas, kus müratase ületab 80 dB, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.