Ramirent aitab vältida elektriõnnetusi

Süttivaid aineid sisaldavad balloonid tuleb ladustada spetsiaalsetesse konteineritesse, mis on varustatud hoiatussiltide ja ventilatsiooniga. Süttivaid vedelikke ja gaase ei tohi koos ladustada.