Kui palju koorem kaalub?

Ehituskraanaga tõstmisel tekkida võivat vigastuste ohtu või materiaalset kahju saab ennetada, kui kasutada õigeid tõsteseadmeid, õiget koormakinnitusmeetodit ja õigeid ohutusvõtteid. Tõsteseadmete õige ladustamine ja ülevaatus on samuti väga tähtsad.