Kui palju te tegelikult kanda suudate?

Tööga seotud vigastused on ehitusvaldkonnas 50% sagedasemad kui teistes valdkondades. Väga levinud on ebamugavast tööasendist tingitud vigastused. Uuringud näitavad, et üks kahest ehitustöölisest töötab vähemalt kaks tundi päevas ebasobivas tööasendis.