Elektriohutuse fakte

Võimsus: Kõik alajaotuskilbid peavad algusest peale olema ehitustöödeks vajalikule voolutarbele vastava võimsuse ja õigete kaitsmetega.

Lisaks vähendab õige võimsus kulukate ja ebavajalike töökatkestuste tekkimise ohtu.