Tõstetööde koolitus

Vastavalt ohutuseeskirjadele peavad tõstetöid teostavad töötajad olema läbinud troppija koolituse. Lühidalt tähendab see seda, et ettevõttel ja töötajatel, kes kasutavad tõsteseadmeid või -vahendeid, peavad olema dokumenteeritud praktilised ja teoreetilised teadmised nimetatud seadme ohutu kasutamise kohta.