Kui vali on heli?

Ehitusobjekt on mürarikas koht. Aga kui vali heli õigupoolest on? Testige oma teadmisi siin.
Haamrilöök
98 dB
Tulekahju alarm
98 dB
Rokk-kontsert
98 dB