Elektriohutuse fakte

Kaablimastid ja -sillad: Elektrikaableid ei tohi kunagi asetada teedele. Paigaldage kaablisillad, et transpordivahendid ei kahjustaks kaableid. Teise võimalusena võib kaablid riputada kaablimastidele, vähemalt 6 m kõrgusele tee kohale.