Kaitsevahendid peavad kandma CE-märgistust. Sellega garanteerib tootja, et   kaitsevahendid vastavad Euroopas kehtivatele nõuetele.