Väärtuse selgitus

Vibratsiooniväärtus

On määratud tootja poolt. Vibratsiooniväärtus näitab, kui palju energiat kandub tööriistalt kasutajale. Mõõtühikuks on meetrit sekundi ruudu kohta [m/s2].

Rakendusväärtus

Kollane väärtus näitab, kui kaua võib kõnealuse masinaga töötada ilma rakendusväärtust ületamata. Aeg kehtib tingimusel, et töötate õigesti, masin on värskelt hooldatud ja puur/meisel/lihvimisketas on heas seisukorras

Kui rakendusväärtust töö tegemisel ületatakse, või kui riskianalüüs näitab, et seda võidakse teha, peab tööandja:

Piirväärtus

Punane väärtus näitab, kui kaua võib kõnealuse masinaga töötada ilma piirväärtust ületamata. Aeg kehtib tingimusel, et töötate õigesti, masin on värskelt hooldatud ja puur/meisel/lihvimisketas on suurepärases seisukorras.

Piirväärtusi ei tohi ületada. Kui see siiski juhtub, on tööandja kohustatud:

Kui kaheksatunnise vahetuse ajal kasutatakse mitmeid masinaid, tuleb kõigi masinate töötunnid kokku liita.

Uurimused on näidanud, et kui tööd tehes puututakse korduvalt kokku ohuallikaga on vigastus- ja haigestumisohtu raske prognoosida ning sageli seda alahinnatakse. Seepärast tuleb korduvate kokkupuudete korral olla eriti tähelepanelik. Kui töötaja on rase, on selline töö koheselt ebasobiv.