Kontrollnimekirjad

Ankurduspunkt, tugevusnõuded

Ankurduspunktiks võib olla näiteks ehitustala, telling või mõni muu punkt, mis:

Ühendusseadmega varustatud ankurduspunkt võib olla kas püsiv, nagu näiteks horisontaalkaabel või kaitsepiire, või siis ajutine, nagu aastross, ankurdus tala külge või ankurduskonks. Link video juurde.

Millal on isikukaitsevahendite kasutamine kohustuslik?

Isikukaitsevarustust tuleb kasutada järgmistel juhtudel:

OLULINE: kukkumiskaitse varustust tuleb kanda kui vahemaa tasapindade vahel on enam kui 2 meetrit või kui allpool on objekte, mis võivad kukkumisel ohtlikuks osutuda. Üldise kukkumiskaitse, nagu kaitsepiirded, puudumisel tuleb alati kasutada kukkumisvastaseid isikukaitsevahendeid.