Vabalangemiskõrguse kalkulaator

Arvutage oma vabalangemiskõrgus

Kukkumist leevendav köis, pikkus

+

Teie pikkus

cm
+

Turvavaru

m
+

Köie pidurdusmaa

m
=

Tulemus

m

Minimaalne vajalik vahemaa ankurduspunkti ja maapinna vahel.

Teie kui töötaja kohustus on kontrollida ülaltoodud arvude õigsust ja turvavarustust enne selle kasutamist ning kasutada seda vastavalt tööandja juhistele.

Vabalangemiskõrguse arvutamine

Vabalangemiskõrgus on maksimaalne vahemaa, mille kasutaja saab langeda ilma maapinnani jõudmata. Madala kukkumiskõrguse puhul on parimaks lahenduseks tagasikeriv automaatselt rakenduva kukkumiskaitsega seade, sest sellel on köie automaatne tagasitõmbefunktsioon ning kukkumise korral lukustub see koheselt.